Küldetésünk

Szervezetünket 1999-ben hoztuk létre, 2000. áprilisa óta működik.

Tevékenységünkkel elsősorban a családok és a gyermekek mentális egészségvédelmét szolgáljuk. Fontos számunkra életminőségük megóvása és javítása, a veszélyeztető tényezők feltárása, kezelése. A családbarát értékrend erősítése, helyreállítása, általánossá tétele fő ideológiai alapelvünk a mindennapi működésünk során.

Mentálhigiénés alapképzés pedagógusoknak,
Budapest

A fenti cél megvalósítása érdekében a segítségnyújtás egyrészt közvetlen klienskapcsolatban, másrészt a különböző segítő szakmában dolgozó szakemberek, szociális munkások, pedagógusok illetve intézmények – gyermekjóléti-, családsegítő-, oktatási intézmények - számára nyújtott szolgáltatásokon keresztül valósul meg, amely amely konzultációk, tréningek, esetmegbeszélések, szupervíziók keretében zajlik. Alapítványunk aktív, és elhivatott résztvevője a szociális szakmában dolgozók képzésének.

A családoknak közvetlenül nyújtott szolgáltatások rendszere csakúgy, mint a segítő szakembereknek és intézményeknek nyújtott programok létező, általunk is feltérképezett hiányok és igények kihívásaira válaszolnak.

Ezen szolgáltatások legfontosabb eleme, hogy megkísérel a problémák elébe menni, illetve a már kialakult problémák további, járulékos destruktív hatásait, veszélyeit csökkenteni. Munkánk során egyaránt hangsúlyt fektetünk a prevenció jelentőségére és a krízishelyzetekben való hatékony segítségnyújtásra.

Az alapítvány tevékenysége a 2000-es évek elején Budapestre korlátozódott, később mind több szakmai és humán szálon kapcsolódtunk több vidéki településhez, ezért tevékenységünket országos szintre terjesztettük ki. Jelenleg is kiemelt céljaink közé tartozik a szakmában dolgozók országos szintű együttműködésének előmozdítása. Rendszeresen dolgozunk vidéken, jelenleg elsősorban Siófokon.


Az alapítvány megfelel a 2011. évi CLXXV. törvényben szabályozott közhasznúsági feltételeknek, azonban nem közhasznú státuszban működik, mivel közszolgáltatási szerződéseink jelenleg nincsenek. Rendszeresen együtt dolgozunk több Pest megyei gyermekjóléti intézménnyel is, alapvetően szakemberek delegálása által veszünk részt a munkájukban.

Családi tábor, Orfű

Az Összjáték Alapítvány számos segítő szakma képviselőit mozgósítja, jelenlegi csapatunkban megtalálható pszichiáter, pszichológus, addiktológus, gyógypedagógus, mentálhigiénés-, családterapeuta-, drogprevenciós- szakember, szociális munkás. Nagy hangsúlyt fektetünk az általunk végzett munka magas szakmai színvonalára, ezért a kötelékünkben tevékenykedő szakemberektől kiemelkedő szakmai felkészültséget, és folyamatos továbbképzésen való részvételt követelünk meg.

Partnereink

logo